Nostalgia-TV
YLE TV2:n tunnukset

Yle TV2 on yksi Yleisradio Oy:n omistamista neljästä televisiokanavasta. Sisarkanavansa Yle TV1:n tavoin TV2 on julkisen palvelun kanava, jolla ei esitetä mainoksia. Rahoitus tapahtuu verovaroin. TV2:n keskustoimitus sijaitsee Tampereen Ristimäessä Tohloppi-järven vieressä. TV2:n ohjelmisto on enimmäkseen sisältänyt kanavan omatuotanteista kotimaista draamasarjaa, musiikkiohjelmaa, lastenohjelmaa, urheilua, komediaa ja ajankohtaisohjelmaa. Näiden lisäksi kanava on esittänyt myös kotimaisia ja ulkomaisia elokuvia sekä ulkomaisia TV-sarjoja. TV2 aloitti lähetyksensä 7. maaliskuuta 1965 nimellä TV-ohjelma 2. Kanavan edeltäjä oli Tesvisio, jonka Yle osti vuonna 1964. Kanava nimettiin TV2:ksi vuonna 1971 ja jälleen YLE TV2:ksi 27. elokuuta 2001. Nykyinen nimi Yle TV2 on ollut käytössä 5. maaliskuuta 2012 alkaen. (Lähde: Wikipedia)

01.03.1965–24.12.1965

YLE TV2:n ensimmäisessä tunnuksessa on musta tausta, jossa valkoisia viivoja. Keskellä on soikio jossa lukee teksti ”YLEISRADIO tv-ohjelma 2.”

Musiikki: Tunnuksen aikana kuuluu ”plim-plam-plom” väliaikamerkkiä.

Saatavuus: Tunnusta esitettiin televisiossa ohjelmalähetyksen aluksi ja lopuksi.

24.12.1965–31.12.1991

YLE TV2:n toisessa tunnuksessa on sininen tausta, jonka päällä neljä joutsenta kohtaa toisensa muodostaen vinoneliön. Neliön sisäpuolen yläosaan ilmestyy sana ”Yleisradio” ja alaosaan teksti ”TV 2”. YLE TV1:lla oli sama tunnus, paitsi neliöön ilmestyi teksti Yleisradio TV 1. Tunnus otettiin käyttöön 24. joulukuuta 1965. Tunnus esitettiin viimeisen kerran televisiossa 31. joulukuuta 1991.

Trivia: Tunnuksen suunnitteli E. Räty, joka suunnitteli myös Suomen Television tunnuksen.

Variantit:

Musiikki: Tunnuksen aikana kuuluu puhallinsoittimilla soitettu sävel, joka on aluksi hiljainen mutta kovenee loppua kohden.

Saatavuus: Tunnusta esitettiin televisiossa ohjelmalähetyksen aluksi ja lopuksi. Tunnusta saatettiin esittää myös ennen MTV:n ohjelmaosuuksia ja niiden jälkeen. Tunnuksen löytää Ylen Elävästä Arkistosta sekä useista YouTubeen ladatuista vhs-nauhoituksista.

1971–Kesäkuu 1987

YLE TV2:n kolmas tunnus ei ollut varsinainen tunnusfilmi, vaan päivittäin vaihtuva valokuva, johon on liitetty satunnaiseen kohtaan TV2:n silloinen logo. Yleensä valokuvat olivat luontoaiheisia. Tunnus oli käytössä 1970-luvulta kesäkuuhun 1987.

Lisäksi TV2 esitti ohjelmien jälkeen vuosina 1971-1976 mustavalkoisen tunnuksen, jossa luki vain Oy YLEISRADIO Ab ja näkyi TV2:n logo. Vuonna 1976 otettiin käyttöön tunnus, jossa näkyi kyseisen ohjelman tuottanut toimitus, esimerkiksi OY YLEISRADIO AB TV2 VIIHDETOIMITUS 1976. Tunnusten esittäminen jatkui vuoteen 1987.

Tunnuksen valokuvat:

Musiikki: Tunnuksen aikana kuuluu kellopelillä soitettu osa Tammerkosken sillalla-kansanlaulua. Mustavalkoinen tunnus oli hiljainen.

Saatavuus: Tunnusta esitettiin televisiossa ennen MTV:n ohjelmaosuuksia ja niiden jälkeen. Joskus ennen MTV:n osuuksia tämän tunnuksen sijaan saatettiin esittää sininen joutsentunnus. Tunnuksen voi nähdä useissa YouTubeen ladatuissa VHS-nauhoituksissa. Tunnuksessa on nähty paljon enemmän valokuvia kuin tässä esitellyt.

Kesäkuu 1987–Tammikuu 1990

YLE TV2:n neljännessä tunnuksessa on valkeanharmaa tila, johon ilmestyy pyörien TV2:n silloinen logo. Logo pysähtyy kuvan keskelle ja sen alle ilmestyy sininen palkki, jonka sisällä lukee Y L E. Logo näkyy myös varjona tilan lattialla. Tunnusta esitettiin vuosina 1987–1990.

Urheilutapahtumien aikana sponsoroitujen mainoskatkojen aluksi ja lopuksi näytettiin tunnusta, jossa TV2:n ja MTV:n silloiset logot ovat vierekkäin tummansinisellä taustalla.

TV2:n tuottamien ohjelmien lopputunnuksissa esitettiin päätunnuksen muunnelma pienoiskoossa harmaalla taustalla. Logon pysähtyessä, Oy Yleisradio Ab TV2:n toimituksen nimike ja vuosiluku ilmestyy alapuolelle. Vuosina 1987–1988 teksti oli kirjoitettu isoilla kirjaimilla joka sitten oli muutettu tavallisesti kirjoitetuksi vuosina 1989–1990.

Musiikki: Tunnuksen aikana kuuluu kitaralla ja kellopelillä soitettu tunnussävel, joka on osa Tammerkosken sillalla-kansanlaulua. Toinen tunnus oli hiljainen.

Saatavuus: Päätunnusta esitettiin televisiossa ennen MTV:n tai FST:n ohjelmaosuuksia ja niiden jälkeen. Nykyään se on nähtävillä Ylen Elävässä Arkistossa ja joissakin YouTubeen ladatuissa VHS-nauhoituksissa. TV2/MTV-tunnusta esitettiin sponsoroitujen mainoskatkojen aluksi ja lopuksi. Vielä vuoden 1991 puolella lopputunnusta oli mahdollista nähdä enää Tietoiskujen päätteeksi.

Tammikuu 1990–31.12.1992

YLE TV2:n viidennessä tunnuksessa esiintyy sininen aaltoileva liina mustalla taustalla. Liina lähestyy koko ajan katsojaa ja sen päälle ilmestyy sinisiä viivoja, jotka muodostavat edellisestä tunnuksesta tutun TV2:n logon. Tunnus esitettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 1990 ja viimeisen kerran 31.12.1992

Lyhyitä tunnuksia ohjelmien lopussa on esitetty vuosina 1991–1992 kahdella erilaisella ilmeellä. Vuoden 1991 aikaan aaltoileva liina ja TV2 logo ilmestyvät mustan taustan keskelle pienoiskoossa. Logon alle ilmestyy O Y   Y L E I S R A D I O   A B teksti sekä pitkän viivan alapuolella on aseteltu TV2:n toimituksen nimi ja vuosiluku. Vuoden 1991 lopulta 1992 asti näitä ohjelmatunnuksia päivitettiin isommilla tekstikirjaimilla, niiden erilaisella asetelulla ja kirkkaamalla värityksellä.

Variantit:

Musiikki: Tunnuksen aikana kuuluu saksofonilla ja kosketinsoittimilla soitettu tunnussävel. Ennen MTV:tä ja FST:tä esitetyn tunnuksen musiikki oli sama, mutta erilaisena sovituksena.

Saatavuus: Tunnusta esitettiin televisiossa ennen MTV:n tai FST:n ohjelmaosuuksia ja niiden jälkeen. Nykyään se on nähtävillä useissa YouTubeen ladatuissa VHS-nauhoituksissa.

1.1.1992–10.8.1997

Vuonna 1992, Yleisradion 1992–2000 tunnuksen loppuun ilmestyi valkoiselta taustalta TV2:n sen aikainen logo. Kanavatunnuksessa logo lähestyy ruudun keskelle rengastunnuksen läpi, joka samalla katoaa ruudulta. Tämä variaatio tunnuksesta esitettiin ensimmäisen kerran 1. tammikuuta 1992 ja viimeisen kerran 31. joulukuuta 1992.

Yleisradion normaalia tunnusta käytettiin myös TV2:lla lähetysten päätteeksi vuoden 1992 alusta alkaen ja vakiintui myöhemmin kanavan lähetysten alkuun 1. tammikuuta 1993 alkaen. Se oli viimeisen kerran käytössä TV2:lla 10. elokuuta 1997.

Musiikki: Tunnuksen musiikki oli sama kuin Yleisradion tuolloisessa tunnuksessa.

Saatavuus: Tunnus esitettiin TV2:lla ohjelmalähetyksen aluksi. Tunnus on ainoastaan nähtävillä Radio- ja televisioarkiston katselupisteillä. Normaalia Yleisradion tunnusta voi nähdä joissakin YouTubeen ladatuissa VHS-nauhoituksissa.

1.1.1993–10.8.1997

YLE TV2:n seitsemännessä tunnuksessa esiintyy pyörivä, yleensä vihreänvärinen soikio, joka sisällä oli leveä valkoinen kakkonen. Kakkosnumero on hyvin samankaltainen kuin BBC Two:n tuolloinen logo. TV2:n varsinainen logo oli paljon pienempi soikio. Tunnus esitettiin ensimmäisen kerran 1. tammikuuta 1993 ja viimeisen kerran 10. elokuuta 1997.

Variantit:

Musiikki: Tunnuksen musiikkina on rauhallinen huilulla soitettu sävel.

Saatavuus: Tunnus esitettiin televisiossa ohjelmalähetyksen aluksi ennen ensimmäistä ohjelman kuulutusta ja lopuksi ennen Yleisradion rengastunnusta, sekä ennen FST:n ohjelmaosuuksia tai niiden jälkeen. Nykyään se on nähtävillä useissa YouTubeen ladatuissa VHS-nauhoituksissa.

11.8.1997–1.1.2001

YLE TV2:n kahdeksannessa tunnuksessa on tunnelmallinen, sininen tausta, jonka päällä näkyy paljon kuvia luonnosta sekä vedessä uiskenteleva joutsen. Lopulta joutsen muuttuu TV2:n silloiseksi logoksi eli sinipunaiseksi soikioksi. Tunnus lähetettiin ensimmäisen kerran 11. elokuuta 1997 ja viimeistä kertaa 31. joulukuuta 2000.

TV2 esitti lisäksi kahta erilaista tunnusta ohjelmien lopussa, joissa kummassakin pyörähtää maapallo mustalla taustalla. Maapallo muuttuu leveäksi kakkosnumeroksi, joka pienenee soikeaksi kakkoseksi. Kakkonen muuttuu TV2:n soikologoksi ja sen alle ilmestyy teksti KANSAINVÄLINEN OHJELMAHANKINTA. Toinen versio tunnuksesta eroaa alkuperäisestä asteettisesti: muuttuva maapallo oli pienempi, TV2 soikiologo esitettiin  yksityiskohtaisemman näköinenä sekä sen alle ilmestyvä teksti oli pienellä kirjoitettu.

Trivia: Päätunnuksen loi ja suunnitteli Hugo Kiekeben ja musiikin sävelsi Ile Kallio.

Variantit:

Musiikki: Sinitaustaisen tunnuksen aikana kuuluu rauhallinen ja rauhoittava tunnusmusiikki. Mustataustainen tunnus on hiljainen.

Saatavuus: Päätunnus esitettiin televisiossa ohjelmalähetyksen aluksi ja lopuksi. Variantteja siitä lähetettiin edellämainittuina aikoina. Mustataustaisia ohjelmatunnuksia lähetettiin jokaisen TV2:n ulkomailta ostetun ohjelman jälkeen. Nykyään ne ovat nähtävillä useissa YouTubeen ladatuissa VHS-nauhoituksissa. Päätunnus on nähtävillä myös Ylen Elävässä Arkistossa.

1.1.2001–6.10.2002

YLE TV2:n yhdeksännessä tunnuksessa on tummansininen, hieman räikeä tausta, johon ilmestyy TV2:n silloinen logo eli sama kakkonen kuin aikaisemmissa tunnuksissa, mutta ilman soikiota. Tunnuksessa lentää joutsen ja logon alle ilmestyy teksti Tervetuloa Kakkoselle!. Joutsen asettuu lopuksi logon alle uimaan kuin järvellä. Tunnus otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2001 ja siitä luovuttiin 7. lokakuuta 2002.

Variantit:

Musiikki: Tunnuksen aikana kuuluu syntetisaattorilla soitettu tunnussävel.

Saatavuus: Tervetuloa Kakkoselle!-tunnusta esitettiin ohjelmalähetyksen aluksi ja Hyvää yötä Kakkoselta-tunnusta ohjelmalähetyksen lopuksi. Jälkimmäinen tunnus on nähtävillä YouTubessa, mutta toista tunnusta ei ole saatavilla. Ensimmäistä erillistä tunnusta on ollut mahdollista nähdä sekalaisesti ohjelmien välissä ja toista sekalaista tunnusta nähtiin ennen FST-lähetyksiä ja niiden jälkeen. Vuoden 2002 kohdilla nähtiin erilaisempaa versiota tunnuksesta lähetysten lopuksi.

7.10.2002–29.5.2005

YLE TV2:n kymmenessä tunnuksessa ilmestyy nopeasti vaaleansininen tausta ja sen päälle TV2:n silloinen logo. Tunnus otettiin käyttöön 7. lokakuuta 2002 ja siitä luovuttiin 30. toukokuuta 2005.

TV2:lla oli myös tunnus, jossa on valkoinen tausta, sen keskellä kanavan logo sinisellä pohjalla ja teksti HYVÄÄ YÖTÄ. Hetken kuluttua näkymäksi vaihtuu takaperin käännetty versio päätunnuksesta, jossa TV2:n logo katoaa vaaleansiniselle taustalle. Lopuksi tausta poistuu näkyvistä.

Variantit:

Musiikki: Päätunnuksen aikana kuuluu sama tunnussävel kuin edellisessä tunnuksessa, mutta uudelleen soitettuna. HYVÄÄ YÖTÄ-tunnuksen aikana kuuluu erilainen sävel.

Saatavuus: Päätunnusta esitettiin ohjelmalähetyksen aluksi sekä ennen FST:n ohjelmaosuuksia ja niiden jälkeen. HYVÄÄ YÖTÄ-tunnusta esitettiin ohjelmalähetyksen lopuksi. Molemmat tunnukset ovat nähtävissä YouTubessa. Joulutunnusta esitettiin usein ohjelmien välissä ennen ruutukuulutusta.

30.5.2005–1.9.2007

YLE TV2:n 11. tunnus on viivoista muodostuva kakkonen, joka oli myös TV2:n logo. Tunnuksen taustaväri vaihteli kanavien tunnusvärien mukaan, joita oli neljä: keltainen, oranssi, vihreä ja valkoinen. Välillä tunnuksessa saattoi esiintyä myös ihmisiä tai esineitä. Toisinaan kakkoslogo ei näkynyt kokonaan tunnuksessa, vaan siitä näkyi vain ylä- tai alaosa. Tunnukset otettiin käyttöön 30. toukokuuta 2005 ja niistä luovuttiin 1. syyskuuta 2007.

Versiot tunnuksesta ja niiden esitysajat (ellei toisin mainittu, tunnusta esitettiin koko ajan TV2:lla):

Musiikki: Tunnusten aikana kuului sama tunnussävel, joka oli esitetty eri soittimilla tunnuksesta riippuen. Tunnuksen aikana saattoi kuulla taustaääniä, kuten lasten kirkumista, kengän narahtelua lumessa, vesipisaroiden tippumista tai kukonlaulua.

Saatavuus: Tunnuksia esitettiin televisiossa ennen TV2:n ohjelmien alkua. Joitakin tunnuksia esitettiin tiettyyn vuodenaikaan ja tiettyjen ohjelmien yhteydessä. Lastenohjelmien aikana esitettiin vain keltataustaisia tunnuksia ja iltaohjelmien aikana vihreätaustaisia. Ohjelmalähetyksen aluksi esitettiin oranssitaustainen tunnus. Nykyään tunnuksia voi nähdä useissa YouTubeen ladatuissa VHS-nauhoituksissa. Tunnuksia on saattanut olla muitakin kuin tässä esitellyt.

1.9.2007–3.10.2010

YLE TV2:n 12. tunnuksessa esiintyy kuutio, jonka sivuissa on tuttu TV2:n logo. Kuutio seikkaili tai pyöri eri tavoilla tunnuksessa, josta esitettiin eri versioita. Usein kuutio myös avautui ja sisältä saattoi tulvia joskus esimerkiksi perhosia, nuotteja ja lintuja. Kanavan värit olivat edelleen samat, eli keltainen, oranssi, vihreä ja valkoinen. Värit olivat kuution sivuissa, tosin joskus kuutiossa oli vain yhtä väriä. Tunnukset otettiin käyttöön 1. syyskuuta 2007 ja niistä luovuttiin 4. lokakuuta 2010.

Trivia: Tunnukset olivat periaatteessa samoja kuin edelliset, mutta ne olivat saaneet osakseen hienosäätöä.

Versiot tunnuksesta ja niiden esitysajat (ellei toisin mainittu, tunnusta esitettiin koko ajan TV2:lla):

Musiikki: Tunnusten aikana kuului samoja tunnussäveliä kuin vuosien 2005–2007 tunnuksessa. Vuosina 2009 ja 2010 esitettiin myös uusia tunnussäveliä.

Saatavuus: Tunnuksia esitettiin televisiossa ennen TV2:n ohjelmien alkua. Joitakin tunnuksia esitettiin tiettyyn vuodenaikaan ja tiettyjen ohjelmien yhteydessä samaan tapaan kuin vuosien 2005–2007 tunnuksia. Nykyään tunnuksia voi nähdä useissa YouTubeen ladatuissa VHS- ja digiboksinauhoituksissa. Tunnuksia on saattanut olla muitakin kuin tässä esitellyt.

4.10.2010–16.2.2012

YLE TV2:n 13. tunnukset olivat katsojien itse kuvaamia. Tuttu kuutiologo oli myös mukana tunnuksissa ja ilmestyi yleensä kuvan vasempaan tai oikeaan laitaan erivärisen taustan päälle. TV2:n väreinä olivat edelleen keltainen, oranssi, vihreä ja valkoinen, mutta eivät enää saman sävyisinä kuin aiemmin. Katsojat pystyivät lähettämään kuvaamiaan videopätkiä postitse TV2:lle, jonka väki valitsi niistä mieleisensä ruutuun. Tunnuksen sisältönä oli elävä elämä. TV2 toivoi katsojilta ”elävää kuvaa harrastuksesta, urheilusta, leikistä, ruoanlaitosta tai lemmikkieläimistä. Kuvia työstä, ilosta, surusta, uimahallista, ulkohuussista, aamuista, illoista, vuorikiipeilystä, perhosten keräilystä, vauvoista, isovanhemmista, isästä, äidistä”. Tunnukset otettiin käyttöön 4. lokakuuta 2010 ja niistä luovuttiin 15. helmikuuta 2012.

TV2 kertoo enemmän tunnuksista arkistoiduissa tiedotteessaan.

Variantit:

Musiikki: Tunnusten aikana kuului tunnussävel, josta etsittiin eri versioita.

Saatavuus: Tunnuksia esitettiin televisiossa ennen jokaista TV2:n ohjelmaa ja ohjelmalähetyksen aluksi. Kukin tunnus näkyi televisiossa kahden kuukauden ajan 30 muun tunnarin kanssa, paitsi ohjelmalähetyksen lopuksi lähetetty tunnus, jota esitettiin koko ajan. Nykyään tunnuksia voi nähdä useissa YouTubeen ladatuissa VHS- ja digiboksinauhoituksissa. Tunnuksia on ollut paljon enemmän kuin tässä esitellyt.

16.2.2012–5.3.2012

YLE TV2:n 14. tunnus oli väliaikainen tunnus ennen uutta ilmettä. Väliaikaisessa tunnuksessa on valkoinen tausta johon piirtyy pastelliväreillä tehty Kakkonen

Musiikki: Tunnuksen aikana soi TV2:n tuolloinen tunnussävel erilaisella sovituksella.

Saatavuus: Tunnusta esitettiin ennen jokaista TV2:n ohjelmaa.

5.3.2012–14.6.2018

YLE TV2:n 15. tunnuksissa näkyy lyhyitä videopätkiä posiitivisista tai hauskoista tilanteista ja tunnuksen loppuun ilmestyy TV2:n uusi, nykyinen logo. Aluksi logon alle ilmestyi myös TV2:n slogan Yllätä itsesi, mutta sitä ei enää käytetty 1. toukokuuta 2014 lähtien. Sen sijaan tunnarin kuvan muuttuu hetkeksi violetiksi logon ilmestyttyä. Tunnukset olivat käytössä 5. maaliskuuta 2012 alkaen ja niistä poistuivat 14. kesäkuuta 2018.

Musiikki: Tunnuksen aikana soi minimalistinen tunnussävel, josta esitetään eri versiota.

Saatavuus: Tunnuksia esitettiin TV2:lla ennen jokaisen ohjelman alkamista sekä ohjelmalähetyksen aluksi ja lopuksi.

14.6.2018–(nykyinen)

YLE TV2:n nykyiset tunnukset ovat olleet käytössä jalkapallon MM-kisojen avauspäivänä 14. kesäkuuta 2018 alkaen. Tunnuksissa näkyy mies, nainen tai eläin liikkumassa violetin värisellä taustalla kuvanopeuden ollessa hidastettu. Kuvanopeus nousee puoleksi sekunniksi, jolloin nopea liike luo ilmaan pölyä tai säihkettä. Ruudulle ilmestyy iso tyylistelty kakkonen muutamaksi sekunniksi sekä TV2:n nykyinen logo, joka pysyy ruudulla. Koska tunnukset esitetään ennen ohjelman alkamista, keltaisella tekstillä kirjoitettu ”Nyt alkaa”, ohjelman nimi ja mahdollinen ikäraja näkyvät oikealla alakulmassa.

Yleisten tunnusten lisäksi, erilaisia variaatioita on esitetty niille kuuluville ohjelmille kuten urheilulähetyksille, musiikkiohjelmille sekä lastenohjelmille, joissa poikkeuksellisesti nähdään lapsia keltaisella tasutalla. Lisäksi lastenohjelmien tunnuksissa kuvan nopeus on normaali, joka hidastuu vasta ennen kakkosen ilmestymistä ruudulle.

Musiikki: Tunnuksen aikana soi musiikki vaihtelevin rytmin. Alussa musiikki muuttuu dramaattiseksi, jonka jälkeen soi rento, yksinkertainen melodia. Tämän jälkeen tunnuksen loppukohtaan tultaessa, musiikki muuttuu pop-painoitteisemmaksi. Musiikista on monenlaisia tulkintoja käytetty eri variaatioissa.

Saatavuus: Tunnuksia esitetään nykyisin TV2:lla ennen jokaisen ohjelman alkamista sekä ohjelmalähetyksen aluksi. Harvinaisina hetkinä tunnuksia voidaan esittää puhtaana ilman keltaista ”Nyt alkaa”-tekstiä. Tunnuksia on paljon enemmän kuin tässä esitellyt.

Kooste TV2:n tunnuksista ja kanavailmeistä


© Nostalgia-TV Productions