Digitaalisessa televisiossa testikuvaa ei yleensä lähetetä. Sitä voidaan kuitenkin tarvita esimerkiksi digitaalisen television mahdollistamien erilaisten kuvasuhteiden toiminnan testaamiseksi. Suomen digitaalisista kanavista testikuvaa lähetti lyhytikäinen YLE Extra -kanava vuonna 2007. Testikuvaa lähetettiin satunnaisesti, ilman säännöllistä aikataulua, yleensä klo 23–8 ennen ohjelmalähetyksen alkua. Testikuvaa lähetettiin ainakin huhti-kesäkuussa, elo-syyskuussa ja marraskuussa 2007. Marraskuussa testikuvaa lähetettiin katsojien pyynnöstä viikon verran sekä myös ennen kanavan ensimmäistä lähetystä 27. huhtikuuta 2007. Kanava lisäksi lähetti päiväsaikaan Testikuva-nimistä ohjelmaa, mutta sillä ei ollut mitään tekemistä aidon testikuvan kanssa.

Viimeisen kerran YLE Extra lähetti testikuvaa 12. marraskuuta 2007 klo 6.30.

YLE Extran lähetykset loppuivat 1. tammikuuta 2008, jolloin YLE TV1+ korvasi kanavan. TV1+ lähetti testikuvaa 4. elokuuta 2008 alkaen kanavan lopettamisen jälkeen. Testikuvan yläpuolella oli palkki jossa oli ilmoitus kanavan lähetysten loppumisesta. Testikuvassa oli vain väripalkit, oikeassa ylänurkassa teksti YLE/MCR. Taustaäänenä oli 1 kHz taajuista siniaaltoääntä. Parin päivän päästä lähetys katkaistiin kokonaan.

YLE Extran testikuva oli samannäköinen kuin perinteinen Suomen testikuva. Poikkeuksia olivat:

  • Testikuva mahdollisti Ylen digitaalisessa televisiossa käyttävien erilaisten kuvasuhteiden testaamisen. (16:9, 4:3 ja 16:9 letterbox-kuvana). Kuvasuhde saattoi muuttua testikuvalähetyksen aikana ja sitä voitiin 16:9 -lähetyksen aikana muuttaa myös television kaukosäätimestä käsin.
  • Asematunnuksen kohdalla ei lukenut mitään, vaan sen alueella kulki valkoinen pystyviiva edestakaisin tasaista vauhtia.
  • Kuvan alaosassa toiseksi alimman testiväripalkin alueella luki YLE/MCR.
  • Väripalkkien alapuolella hilaristikon vasemmalla ja oikealle puolella näkyi päivämäärä ja kellonaika.
  • Testikuvalähetyksessä oli elokuusta 2007 alkaen käytetty taustaäänenä 1 kHz -taajuista siniaaltosignaalia, joka kuulosti jatkuvalta vinkuvalta ääneltä. Tasaiseen äänisignaaliin oli lisätty lyhyt, säännöllisin väliajoin toistuva katkos kohtaan, jossa testikuvassa liikkuva valkoinen pystyviiva oli liikkunut kuvan keskellä olevan mustan palkin keskiosassa olevien valkoisten toleranssipisteiden väliin. Tällä ominaisuudella voitiin testata kuvan ja äänen oikeaa ajoitusta, ja myös havaita mahdollinen synkronointivirhe, jos ääni kulki eri tahdissa liikkuvan kuvan kanssa.